Vi kompletterar vårt program med tyska SINGLE

Image_Gruppe_05.jpg

Vi är nu återförsäljare av temperering- och kylaggregat från Tysklands ledande tillverkare SINGLE som har energieffektiva system för verktygstemperering utvecklade och tillverkade i Hochdorf. De första aggregaten utvecklades av tekniker på Presswerk Schwaben 1958 och 1968 grundades SINGLE Temperieretechnik GmbH. Nu finns man representerade med egna dotterbolag i USA och Kina samt har återförsäljare över hela världen.

SINGLE tillverkar hela bredden av produkter från den enklaste easitemp där man enbart kan ställa in temperaturen till de mer avancerade serierna Water Compact (< 180 grader) och Water Advanced (< 225 grader). Oil Compact och Oil Advanced aggregaten använder som namnet antyder olja istället för vatten och är för temperaturer upp till 350 grader. EcoTemp och ATT ger dig möjligheten att variera temperaturen under produktionscykeln för att t.ex. förbättra ytfinish. För verktygskylning finns systemen Chill Compact, Chill Advanced och Chill XXL. Dessutom har SINGLE system för flödeskontroll EcoFlow.

Mer info: http://www.single-temp.co.uk/