Testsvetsning

Har ni en detalj som ska sammanfogas?

Vårt labb är utrustat med det mesta man kan tänka sig behöva.

Med enkla medel gör vi en första bedömning av er applikation, vare sig den finns i verkligheten eller endast på papper. 

Oavsett var ni har tillverkningen, i Sverige eller inte, så kan ni köpa konsulttimmar av oss.

Vi går igenom de krav som finns på färdig produkt och hjälper er, utifrån detta, att ta fram det ni behöver för att det hela ska låta sig göras.

Vi kontrollerar materialets svetsegenskaper, väljer rätt frekvens, hjälper till med rekommendationer på utseendet på svetsfogen. 

Har ni problem med en existerande produkt och vill ha en extern part som tittar på det hela. Vi hjälper mer än gärna till.

 PDF Prislista Uthyrning Service testsvetsning

 

Kalibrering

Vi utför kalibrering av ultraljudssvetsmaskiner 

Uppmätning och kontroll av sonotroder:

Hos oss kan ni skicka era sonotroder för analys.

Vi kontrollera dess funktion, var de ligger i frekvens samt fixar till dem om det skulle behövas.

Kontakt

Johan Green
040-43 88 64
0733-15 44 24
johan.green@green-co.se

johan.jpg